Venttiilitekniikka

Venttiilejä käytetään sekä alipaineen että paineilman hallintaan. Oikeat venttiilit voivat parantaa sekä prosessin luotettavuutta että alipainejärjestelmän kustannustehokkuutta.

Alipaineventtiilit ovat tarpeellisia alipainejärjestemän ongelmattomalle toiminnalle, koska niitä käytetään alipainevirran ja paineilman virran säätöön. Käyttämällä alipaineventtiileitä, prosessit ovat turvallisempia ja ongelmilta vältytään. Alipaineventtiilejä on monta mallia, kuten magneettiventtiilit, virtausventtiilit, kappaleentunnistusventtiilejä ja muita.

Magneettiventtiilit säädetään elektrosignaalien avulla. Niitä ovat saatavilla joko säätövalmiina tai pneumaattisella apusäätimellä.

Virtausventtiilit säädetään niiden läpi kulkevan ilman tilavuusvirran avulla. Jos tilavuusvirta ylittää ennakkoon asetetun arvon, ne sulkeutuvat automaattisesti. Ne pitää alipaineen järjestelmässä deaktivoimalla imukupit, jotka ovat peittyneet vain osittain.

Virtavastukset vähentävät alipainejärjestelmän poikkileikkauspinta-alaa. Tämä on hyödyllistä huokoisia materiaaleja käsiteltäessä.

Kappaleentunnistusventtiilejä käytetään alipaineen kohdistukseen imukuppiin kun venttiili havaitsee, että imukuppi koskettaa työkappaletta.

Magneettiventtiilit

  • Suoraan ohjatut ja pneumaattisesti ohjatut venttiilit
  • Alipaineen/paineilman hallinta

Kuristusventtiilit ja virtauksenrajoittimet

  • Peittämättömän imukupin imuletkujen sulkemiseksi

Kosketusventtiilit

  • Anturitappi imukupin peittyvyyden mekaaniseen tarkastukseen
  • Alipainelinjan avaamiseen

Takaiskuventtiilit

  • Takaiskuventtiili jousikuormitetulla mekanismilla
  • Järjestelmän suojaamiseksi, jos alipainekehitin vikaantuu

Manuaalikäyttöiset venttiilit

  • Käsikäyttöiset venttiilit
  • Alipaineen/paineilman hallinta