Kestävä kehitys

Ajattelemme pitkällä aikavälillä emmekä vain kvartaaleittain. Taloudellinen menestys, vastuu ympäristöstä ja yhteiskuntaan sitoutuminen ovat läheisiä arvoja Schmalzilla. Näillä arvoilla on tärkeä rooli strategiassamme - sidomme toimintamme Schmalz ecoSYSTEMiksi.

Taloudellisen menestyksemme tavoittelu muodostaa liiketoimintamme perustan. Vuodesta 1984 lähtien ja siten yli 30 vuoden ajan olemme vaikuttaneet uusimman alipainetekniikan markkinoilla. Haluamme sinun tavoittelevan tuotteiden tehokasta käsittelyä alipaineella, tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ja teemme vaikutuksen asiakkaisiimme kehittääksemme edelleen johtavaa asemaamme maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tällä varmistetaan pitkäaikainen vakaus ja itsenäisyys, jota tarvitaan kestävän yrittäjyyden harjoittamiseksi.

Myös yhteiskunnalliset näkökulmat ovat tärkeitä Schmalzille. Tarjoamme työntekijöille turvallisen tulevaisuuden ja ajantasaisen, kattavan etupaketin. Investoimme jatkuvasti nuorten koulutukseen ja teemme läheistä yhteistyötä oppilaitosten, yhdistysten ja laitosten kanssa.

Liiketoimintafilosofiamme motivaatio ylittää lain vaatimusten noudattamisen tai kilpailuetujen varmistamisen. Sille ominaista ovat eettinen ja moraalinen velvollisuus pienentää ympäristöjalanjälkemme mahdollisimman pieneksi. Samaan aikaan se on todiste tuleville sukupolville halustamme ottaa vastuuta.

Schmalz näyttää, miten tuotantoyhtiötä voidaan johtaa kestävällä tavalla ja kuinka monet innovatiiviset ideat voidaan ottaa käytäntöön. Haluamme myös inspiroida muita - osallistu ja toimi!

Dr. Kurt Schmalz
Toimitusjohtajat

Andreas Beutel

Schmalzin ecoSYSTEM

Schmalz tarkastelee kestävää kehitystä integroituna osana, johon sisältyy taloudellinen menestys, ekologinen vastuu ja sitoutuminen yhteiskuntaan. Monia kestävän kehityksen toimenpiteitä on yhdistetty Schmalz ecoSYSTEMin kehittämiseksi. ecoSYSTEM sisältää pitkäaikaista vakautta, resurssitehokkaita tuotteita ja prosesseja ja kannattaa oikeudenmukaisuutta asiakkaita, työntekijöitä, toimittajia ja yhteiskuntaa kohtaan.